Dog Breeds

 

 

Control Freaks

De mens in rol van schepper

‘Control freaks’ is voortgekomen uit mijn fascinatie voor de relatie tussen mens en dier. Het dier dat vandaag de dag meer en meer omgevormd lijkt te worden tot een product dat aan onze behoefte moet voldoen. We fokken de dieren op uiterlijke kenmerken die ons de gewenste beleving geven. Het uiterlijk van het dier is belangrijk voor het karakter dat wij gevoelsmatig aan het dier gekoppeld hebben. Op deze manier zijn wij in staat de dieren te personifiëren. We hebben de gezelschapsdieren een identiteit gegeven die wij graag zien. Een identiteit die bij ons past. Voor ieder wat wils. De markt heeft hier op ingespeeld door aan deze vraag te voldoen of vraag te creëren. Daarmee is het huisdier absoluut vervreemd van de natuur en een product geworden. In veel gevallen is er bijzonder weinig over, van de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken van het dier.
Met dit project wil ik een spiegel voor houden. Het is mijn doel om onze positie die wij aannemen ten aanzien van dieren te verduidelijken. Dit doe ik door de consequenties te tonen die dit kan hebben wanneer wij onszelf in de rol van schepper plaatsen. Waarbij ik de tekortkomingen laat zien als het gaat om het gebrek aan verantwoordelijkheid en langere termijnvisie.
Honden rassen:

De hond is waarschijnlijk het eerste gedomesticeerde dier en staat het dichtst bij de mens. Daarmee is de hond het meest onderhevig aan onze drang om te controleren en manipuleren. De vele lichamelijke gebreken en mankementen waar deze dieren mee te maken hebben zijn te wijten aan onze maakbaarheid waanzin en eenzijdige belangenbehartiging. Het zijn de gedrochten die daar het resultaat van zijn maar die wij als prachtige schepsels beschouwen omdat wij blind zijn geworden door onze zelfoverschatting.