About

Ik ben afgestudeerd aan de KaBK te Den Haag in 2011 met het project ‘Conrol Freaks’ waarin ik de consequenties voor het dier (hond) laat zien wanneer de mens zich in de rol van schepper plaatst.

Vandaag de dag ligt de thematiek van mijn werk in het verlengde hiervan maar vanuit een breder perspectief bezien namelijk: hoe de mens zich verhoud tot de natuur. De menselijke drang om te controleren is ook hier van toepassing maar naast dit gegeven is er ook plaats voor verwondering en ontzag en dit laatste is wat ik met mijn huidige werk verbeeld. ‘Uncivilized’ is de titel van het laatstgenoemde project waarin ik de laatste overgebleven donkere plekken fotografeer in het gecultiveerde Europa.

Sinds eind 2015 ben ik mede oprichter van SUB-Publishing. Deze stichting stelt zich ten doel, het uitbrengen van publicaties; in het bijzonder op het gebied van kunst en fotografie.